หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศการประเมินการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 21 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม เรื่อง ผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณพ.ศ.2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
อบต.มะตูม ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)