หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
อบต.มะตูม รายงานผลการใช้น้ำมัน ประจำปี งปม. 2564 (ไตรมาสที่ 1) [ 13 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ประกาศ อบต.มะตูม เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อบต.มะตูม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจ าปี 2563 [ 13 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม เรื่อง ผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณพ.ศ.2563 [ 28 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
อบต.มะตูม สรปรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
อบต.มะตูม รายงานผลการจัดซื้อน้ำมัน ไตรมาส 4 [ 12 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศการประเมินการจัดการบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 21 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม เรื่อง ผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณพ.ศ.2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
อบต.มะตูม ประกาศหลักเกณฑ์การใช้รถยนต์ส่วนกลาง [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 40  
 
  (1)