หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ อบต.มะตูม เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัตองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
อบต.มะตูม ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 12) [ 21 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
อบต.มะตูม ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 5) [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
อบต.มะตูม ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 11) [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
อบต.มะตูม ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 10) [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
อบต.มะตูม ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 9) [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 12  
 
อบต.มะตูม ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 8) และเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง (ครั้งที่ 4) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
อบต.มะตูม ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3) [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
อบต.มะตูม ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 7) [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
อบต.มะตูม ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 6) [ 28 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9