หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวกมลภรณ์ มากลั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
โทร : 08-6214-3061
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวกมลภรณ์ มากลั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 086-2143061


นางปาริชาติ ตรงต่อกิจ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 0869384085


นายสมพงษ์ เป้านา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 089-6436662