หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายชัยวัฒน์ ฉิมวิหค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะตูม
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นายณัฐพล ภูมิ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวกมลภรณ์ มากลั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสมพงษ์ เป้านา
ผู้อำนวยการกองช่าง